You Will Always Be Someone From Somewhere else : Mình sẽ luôn là người nọ đến từ nơi nọ

KBOO is open to the public! To visit the station, contact your staff person or call 503-231-8032.


Hosted by: 
Produced by: 
KBOO
Air date: 
Thu, 08/30/2018 - 11:00am to 12:00pm
You Will Always Be Someone From Somewhere else : Mình sẽ luôn là người nọ đến từ nơi nọ

 

How to make something vỡ, something broken, something shattered beautiful?  Cách làm cái gì đó vỡ, cái gì đó broken, cái gì đó vụn tan rạng rỡ?

In Dao Strom’s collection of poetic fragments, You Will Always Be Someone From Somewhere Else,  translated by Ly Thuy Nguyen as Mình sẽ luôn là người nọ đến từ nơi nọ, the fragments are wholly filled-- with text: English, Vietnamese, drifting, entwined, dense, vanishing-- with space: empty, white, solid, black-- with images: cropped, multiplied, sliced, erased-- and with punctuation: plus, minus, inequality signs, slashes, brackets, and bullet points imbued with as much meaning as entire novels. The poetic collection is a re-collection, a “re-membering” Caressing the fault lines of history and self, the book locates fragments and rubs them into their own wholeness. As when a camera lens zooms in, images of "memory's memories" come into focus as story. And as the lens continues to zoom, the story ruptures back into words, punctuation, slices drifting in empty space.

Trong tuyển tập những mảnh thơ vỡ của Dao Strom, You Will Always Be Someone From Somewhere Else,  được Ly Thuy Nguyen chuyển ngữ với tên Mình sẽ luôn là người nọ đến từ nơi nọ, những mảnh thơ vỡ này được lấp đầy-- cùng văn bản: Anh ngữ, Việt ngữ, trôi dạt, quấn quýt, cô đặc, biến tan--cùng không gian: trống, trắng, rắn, đen-- cùng hình tượng: cắt, nhân bội, thái lát, xóa-- và cùng chấm câu: cộng, trừ, bất đẳng kí hiệu, gạch chéo, ngoặc vuông, các điểm nhấn gợn nghĩa như một tiểu thuyết trọn vẹn. Bộ sưu tập thi ca này là một sự tái-sưu tầm, một sự ‘tái-nhớ" âu yếm những dòng lỗi của lịch sử và bản thân nó như thể để ráp nối những hữu thể rạn nứt vào toàn thể. Một ống kính xoáy sâu vào một khoảnh khắc của kí ức, một tự sự đóng kín, ống kính tiếp tục xoáy và một tự sự đứt gãy như từ ngữ tự xé mình khỏi câu và trôi vào thinh không như những vi bào quan nằm dưới kính hiển vi. Càng ráp nối và ráp nối và ráp nối hữu thể chỉ càng tiêu tan thêm.

Dao Strom is a writer, musician, and artist based in the diaspora. She is the author of YOU WILL ALWAYS BE SOMEONE FROM SOMEWHERE ELSE (2018) as well as a hybrid-forms memoir, WE WERE MEANT TO BE A GENTLE PEOPLE, and a music album, East/West (2015); and two books of fiction, The Gentle Order of Girls and Boys (2006) and Grass Roof, Tin Roof (2003). Her work has received support from the Creative Capital Foundation, Regional Arts & Culture Council (RACC), Oregon Arts Commission, National Endowment for the Arts, and others. She is the editor of diaCRITICS, and a graduate of the Iowa Writers Workshop. She was born in Saigon, Vietnam and grew up in the Sierra Nevada foothills of California.
=
Dao Strom là người viết, nhạc sĩ, và nghệ sĩ ngụ tại tha hương. Chị là tác giả của cuốn hồi kí lai-dạng, We Were Meant To Be a Gentle People, và album nhạc East/West (2015); và hai cuốn sách hư cấu, The Gentle Order of Girls and Boys (2006) and Grass Roof, Tin Roof (2003). Các tác phẩm của chị đã nhận được sự hỗ trợ từ Creative Capital Foundation, Regional Arts & Culture Council (RACC), Oregon Arts Commission, National Endowment for the Arts, cùng nhiều nguồn khác. Chị là biên
tập viên của diaCRITICS, và cựu sinh viên của Iowa Writers Workshop. Chị sinh ở Sài Gòn, Việt Nam và lớn lên dưới chân đồi Sierra Nevada ở California.

www.daostrom.com
@herandthesea

 

 

 

Genre(s): 

Audio by Topic: